Vilka är fördelarna med ett seriekopplat system med Huawei-optimerare?

Huawei optimizer 450W and 600W

Läs mer om fördelarna med ett seriekopplat system med huwei-optimerare. En optimerare är fördelaktig i situationer där alla paneler inte är riktade åt samma håll eller när det finns skugga på en panel. Hela strängens prestanda beror på den modul som har lägst prestanda, och därför bidrar möjligheten till partiell optimering till att öka avkastningen i sådana system.

Läs mer