Rent och rättvist

Solarclarity-sun-clouds

Rent och rättvist

Januari 2021 har det rapporterats i media om misstankar om användning av tvångsarbete i leveranskedjan för solcellsmodulen. Detta gäller uigurer som arbetar med utvinning av kisel som används i elektronik och solcellsmoduler i den kinesiska provinsen Xinjiang.

Som importör av solcellsmoduler från (bland annat) Kina är vi chockade över denna rapport.Vi har åtagit oss att främja ren och rättvis energi i tolv år och naturligtvis strävar vi efter att distribuera rena och rättvisa produkter. Av denna anledning genomför vårt lokala kinesiska supportteam för inköp regelbundet inspektioner på våra produktionsplatser. Vi verifierar också om tillverkare kan lämna relevanta ISO- och OHSAS-certifikat (ISO 14001 för miljöskydd, OHSAS 18001 för ”Organisatorisk hälsa och säkerhet).

När dessa rapporter dök upp för första gången i januari kontaktade vi omedelbart våra leverantörer. De förklarar alla att dessa övergrepp inte förekommer i deras produktion och leveranskedja.

Förutom alla åtgärder och kontroller som vi gör själva eller i samarbete med våra partners analyseras förhållandena i den integrerade leveranskedjan för solceller sedan 2009 av den amerikanska organisationen ”Silicon Valley Toxic Coalition”, SVTC. Vartannat år publicerar denna organisation en omfattande analys som tittar på ett brett spektrum av ämnen som användning av tvångsarbete, råvaror från konfliktområden, utsläpp, vattenanvändning etc.
För oss är detta ett viktigt vägledande dokument.

Varumärkena Longi Solar och Trina Solar nämns båda i de senaste rapporterna, men finns inte med i Horizon Advisorys forskning som ursprungligen rapporterade om denna fråga. SVTC:s resultat kontrasterar också kraftigt med rapporterna. Till exempel har varumärket Trina Solar, som vi har distribuerat sedan 2014, varit i topp tre på SVTC-rankningen kontinuerligt sedan 2012.
Som redan nämnts står Solarclarity för ren och rättvis energi. Vi kommer alltid att sträva efter att uppfylla detta.

ISO 14001 Download > Download >
OHSAS 18001 Download > Download >
Product stewardship statement Download > Download >
SVTC Scorecard Download > *

* Vid tidpunkten för denna forskning tillverkade Longi ännu inte solpaneler i stor skala, bara celler. Longi ingår därför inte i detta styrkort ännu.

TR1Longi 1
Trina2Longi2