Driftiga personer

Våra medarbetare är hårt arbetande och entusiastiska. De anpassar sig till förändringar utan problem. Ett måste på en dynamisk marknad.

Driftiga personer

Våra medarbetare är hårt arbetande och entusiastiska. De anpassar sig till förändringar utan problem. Ett måste på en dynamisk marknad.

Ett enda mål

Vi vill bidra till att motverka klimatkrisen. Så att vi kan bibehålla världen beboelig för oss och kommande generationer. Kostnad och effektivitet är därför inte de ledande faktorerna. Men våra medarbetare är de viktigaste. Det handlar om anpassningsförmåga, nytänkande och samarbete. Vi accepterar alla andra insikter, nya visioner och avvikande åsikter.

Våra kärnvärden

Detta är våra vägledande principer. Hur vi arbetar, coachar, styr. Grunden för hur vi behandlar människor och utvecklar oss själva.

Vi är progressiva

Vi strävar efter en renare energiförsörjning, en bättre organisation, ett bättre resultat, men också mer arbetsglädje.

Vi gör skillnad

Det jag gör är viktigt. Alla delar med sig av framgångar och framsteg för affärs- och energiomställningen.

Vi är kundorienterade

Vi lyssnar på våra kunder, vi känner till deras problem och strävar efter att övervinna dem.

Vi arbetar tillsammans

Lagarbete är drömarbete, eller hur? Tillsammans har vi fler idéer, tillsammans kan vi uppnå mer, uppnå det snabbare och framför allt bättre.

Vi gör det enkelt

Vi gör det enkelt för våra kunder, men även för våra medarbetare. Vi gör inte saker och ting onödigt långa eller komplexa. Vi identifierar hinder i processen och övervinner dem.

Vi är modiga

Vi anpassar oss, vi förnyar oss, vi sätter vår egen kurs och vågar vara autentiska.

Keep it simple, sunshine

Om det är något som sticker ut i alla våra organisationer och varumärken, så är det enkelhet. Vi förenklar komplexa frågor. För våra kunder, men också för oss själva och våra kollegor. För det enkla är lättare att ta till sig och det skapar snabbare kommunikation. Det betyder inte att processen är enkel. Men resultatet ska vara det.

Misstag? Tillåts.

Kanske en kliché, men vi lär oss av våra misstag. Det är till och med ett krav för ytterligare tillväxt och innovation. Det kräver också en öppen och säker arbetsplats. Då finns det tillräckligt med utrymme för reflektion, öppna diskussioner och samarbete. Och det är också så vi behandlar våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Det skapar energi.

Magazijn samenwerken

Intresserad?

Kontakta oss eller ansök idag och ge ditt bidrag till en solig framtid.