BCRG-lijst

BCRG-afbeelding

Vertrouwde productspecificaties

Afnemers van PV-systemen moeten kunnen vertrouwen op de productprestaties die worden vermeld in de datasheets, daarom zijn de producten van Solarclarity te vinden in de databank van Bureau CRG

✓ Betrouwbaar
✓ Onafhankelijk
✓ Transparant

Download de BCRG-lijst
(De tekst gaat verder onder het formulier)

Bureau CRG

Het Bureau CRG houdt een databank bij met Kwaliteits- en Gelijkwaardigheidsverklaringen van onder andere PV-systemen. De databank is een objectieve informatiebron waarmee de gebruikers kunnen controleren of producten en systemen voldoen aan de geclaimde energieprestaties. Het bureau controleert verklaringen en plaatst de verklaringen in de databank.

Producten en systemen worden opgenomen op verzoek van fabrikanten/leveranciers van in de bouw- of installatiesector. Na ontvangst van de documentatie worden de prestatiaties gecontroleerd en gepubliceerd door Bureau CRG. Binnen de databank zijn verklaringen en verwijzingen te vinden van onder andere zonnepanelen, CV-ketels, zonneboilers, glas, kozijnen en meer.

Wat is een gecontroleerde verklaring;

Een kwaliteitsverklaring is een verklaring over producteigenschappen die bepaald zijn conform een algemeen geaccepteerde norm. Bij de Energie-Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die gebruikt worden in berekeningsmethodieken, bijvoorbeeld de Standaard Test Condities (STC) bij zonnepanelen.

Wie controleert de verklaringen;

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. In het College zijn experts actief met expertise binnen verschillende gebieden. Zij opereren onafhankelijk en hebben geen binding hebben met fabrikanten en leveranciers.

Waarom levert Solarclarity kwaliteitsverklaringen aan Bureau CRG;

Afnemers van PV-systemen moeten kunnen vertrouwen op de productprestaties zoals die zijn beschreven in de datasheets. Voor hen is de databank met objectief getoetste informatie over de energieprestatie van systemen en producten een check op deze data.

Door opname in de databank brengt Solarclarity haar producten uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor onze klanten is het handig om de informatie van de zonnepanelen op één plaats gebundeld te hebben. Dat zorgt voor een meer eenvoudige controle en maakt het beter om tot een advies te komen.

Op die manier maken we de markt voor PV-systemen eerlijk, transparant en simple

Solarclarity, Solar Made Simple