|

Wat betekent de Klimaat- en Energieverkenning 2019 voor installateurs?

WEESP – Minister Wiebes publiceerde 1 november de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV), waarin de effecten van het energie- en klimaatbeleid van de overheid onder de loep worden genomen. Wat zijn de highlights voor de solar branche uit dit 242 pagina’s tellende document?

Groeiverwachting
Het gaat goed met het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen. De verwachting is dat PV-systemen volgend jaar in Nederland 9000 megawatt opwekken, tegen 4400 megawatt eind 2018. In 2030 is dat volgens de KEV 27.000 megawatt. ‘Een conservatieve schatting’, vindt Solarclarity CEO Peter Desmet. ‘Als je de huidige groei doorrekent is 36.000 megawatt realistischer.’

Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel van zonne- en windenergie in de energievoorziening is vorig jaar hard gegroeid. Volgens de KEV ligt Nederland op koers voor wat betreft het halen van de doelstelling uit het Klimaatakkoord dat in 2030 70% van de elektriciteit komt uit zonne- en windenergie. Dat jaar komt ongeveer een derde van het vermogen uit panelen bij huishoudens, een derde uit zonneparken en een derde uit panelen op bedrijfsdaken. Peter Desmet: ‘Vandaar ons geloof in projecten op residentiële daken.’

2020 doel niet gehaald
Het aandeel hernieuwbare energie groeit echter onvoldoende hard om in 2020 het klimaatdoel van 14% hernieuwbare energie te halen. Wiebes komt daarom met een aantal maatregelen.

Extra SDE+ ronde
In het voorjaar volgt een extra SDE+ ronde voor zonne-energieprojecten, die wordt betaald uit het budget voor 2019 dat over is na twee eerdere subsidierondes dit jaar. Daarin zijn veel aanvragen afgewezen vanwege de stikstofuitspraak of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder. Deze extra ronde staat los van de SDE++ regeling die volgend jaar in gaat.

Daken van scholen
Ook wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op scholen en overheidsgebouwen versnellen. Daarvoor hebben alle schoolbesturen een brief ontvangen om ze te informeren over de optie van een lening voor klimaatmaatregelen als zonnepanelen en dakisolatie. Wiebes zegt ook te studeren op mogelijkheden hoe ‘op korte termijn de uitrol van zonnepanelen op Rijksdaken het meest kostenefficiënt kan worden georganiseerd.’