|

Vijf vragen aan Johan Vinkers van installatiebedrijf FH Loohuis

DAARLE – Totaalinstallateur FH Loohuis zit met vijf vestigingen in het Oosten van het land. Qua zonnepanelen heeft FH Loohuis grofweg voor 50% particulieren als klant en voor 50% agrarische bedrijven. De vestiging in Daarle waar Johan werkt, is met name gericht op melkveehouderijen.

Waarom willen melkveehouderijen zonnepanelen?
Onze agrarische klanten hebben forse boerderijen met stallen waar ze levende have houden, melkkoeien en jonge dieren. De bedrijven hebben grote daken waar wel 200 tot 1500 panelen op gaan, soms ook uitschieters van 3000 panelen. Ze kiezen voor zonne-energie om financiële redenen en uit overtuiging. De SDE +-subsidieregeling maakt het aantrekkelijk om gebruik te maken van zonne-energie en ook het halen van het ‘planet proof’- keurmerk levert een hogere prijs bij de melkfabriek op. Dat keurmerk krijg je als ondernemer wanneer je in de bedrijfsvoering extra aandacht geeft aan het milieu. Onder meer door de koeien extra stalruimte geven, energiezuinig melk te produceren, zuinig om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en op weidevogels te letten. Dat doen onze klanten overigens echt niet alleen om het geld maar ook uit overtuiging. Ze willen het beste voor hun dieren en de leefomgeving.

Wat is hun zorg?
Als je zonnepanelen legt op daken waar levende have onder staat, leg je met die forse aantallen panelen best wat elektrische spanning op zo’n dak. De koeien zijn het bedrijfskapitaal van onze klanten, het vee moet zo goed mogelijk verzorgd en beschermd worden. Onze klanten stoppen hun ziel en zaligheid in de fokkerij. Je kunt een koe uit de stal halen en ze weten wie de vader en de moeder zijn. In geval van stalbrand wil je de zonnepanelen met al hun spanning uit kunnen zetten, zodat je de brand veilig kunt blussen.

Wat is hier de meerwaarde van SolarEdge SafeDC?
Je wil als melkveehouder niet je stal vol dieren in vlammen zien opgaan omdat de brandweer niet kan blussen. Met SolarEdge weet je dat er geblust kan worden omdat er een veilige spanning op de installatie staat. SafeDC is een veiligheidsfunctie die de kans op elektrocutie minimaliseert. SolarEdge werk met een optimizer per 1 of 2 panelen die in rust 1 Volt afgeven. Als de omvormer een signaal geeft dat alles ok is, gaat de spanning omhoog en wordt energie geproduceerd. Als je de omvormer uitschakelt in geval van brand, schakelen de optimizers automatisch naar SafeDC, een voltage tussen 1 en maximaal 50 Volt afhankelijk van hoeveel optimizers er in serie zijn geschakeld. Hierdoor is brand veilig te blussen.

Wat is de meerwaarde van vlamboogdetectie?
Het voorkomt branden door bijvoorbeeld problemen met de bekabeling van de installatie. In de SolarEdge omvormer zit Arc Detection, vlamboogdetectie. Zodra de omvormer ziet dat er een kabelbeschadiging is waar een vlamboog uit kan ontstaan, schakelt hij naar SafeDC. De installateur krijgt via de monitoring portal een seintje zodat we actie kunnen ondernemen voordat er meer schade ontstaat.

Heb je zelf ook SolarEdge op je dak?
Haha, uiteraard. Juist vanwege de vlamboogdetectie en de SafeDC. Ik ben niet bang voor brand maar ben ervan overtuigd dat dit een betere techniek is.