Solarcentury, Solarclarity en Sungevity vragen Eurocommissaris importheffing te schrappen

Frans van den Heuvel (Solarcentury), Peter Desmet (Solarclarity) en Roebyem Anders (Sungevity) uiten samen met David Maguire (BNRG Renewables, Ierland), Christodoulos Pharconides (Ergo Home Energy, Cyprus) en Thorsten Preugschas (Soventix) hun zorgen ten aanzien van de mogelijke verlenging van de importheffingen.

Read less

‘In plaats van angst te zaaien, moeten we de essentiële rol die Chinese zonnepanelen hebben gespeeld in het creëren van de huidige hausse in de zonne-energiesector erkennen’, is te lezen in de brief. Zonder de schaalvergroting die China gerealiseerd heeft, had zonne-energie in Europa volgens de ondertekenaars niet de status gehad die het nu heeft. ‘Het verschil is dat Duitsland wereldwijd lof krijgt toegezwaaid en China een klap in haar gezicht krijgt.’

De briefschrijvers onderstrepen nog maar eens dat de importheffing alleen in het eerste jaar er grotendeels al voor zorgde dat het nieuw geplaatste pv-vermogen in Europa daalde van 21 naar 7 gigawatt. ‘Ironisch genoeg hebben Europese landen de sterke daling van de zonnepaneelprijzen aangegrepen als rechtvaardiging voor het verlagen van hun feed-in tarieven. De importheffing hebben de prijs juist doen stijgen’, is te lezen in de brief. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen moet Europa de importheffing volgens de ondertekenaars dan ook zo snel mogelijk schrappen.

(Bron Solar Magazine)