Salderingsregeling verlengd tot 2023!


Salderingsregeling verlengd tot 2023!

Het is u vandaag waarschijnlijk niet ontgaan: de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023! Daarna wordt het salderen stapsgewijs afgebouwd tot 2031.

Dit is goed nieuws voor de consument en iedereen in de zonne-energie sector. Lees hieronder het persbericht van de branchevereniging Holland Solar.

Holland Solar is content met het besluit van minister Wiebes om de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm te handhaven tot 2023 en vervolgens in de periode tot 2031 stapsgewijs af te bouwen. ‘Met deze keuze biedt de overheid de zonne-energiesector en de consument de gewenste zekerheid’, aldus Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat hij de salderingsregeling vanaf 2023 stapsgewijs gaat afbouwen. Met dit besluit is de invoering van een terugleversubsidie definitief van de baan. ‘Met de brief is er definitief een einde gekomen aan een periode met sluimerende onzekerheid’, stelt Desmet die binnen Holland Solar voorzitter is van de commissie PV Klein (red. deze commissie is binnen de branchevereniging houder van het salderingsdossier).