|

Peter Desmet draagt na 8 jaar lobby voor Holland Solar over

‘De activistische tijd zit erop’

WEESP – Geen grote afscheidsborrel vanwege corona maar wel mooie woorden van Holland Solar-voorzitter Peter Molengraaf. Onze CEO Peter Desmet zette eind december na acht jaar een punt achter zijn lobbywerk voor de Nederlandse zonne-energiesector.

Bestuur op afstand
Molengraaf bedankte zijn naamgenoot Desmet voor zijn inzet voor de branchevereniging. ‘Vanwege de groei van de sector is Peter de laatste twee jaar aan de slag gegaan met het professionaliseren van Holland Solar. Het bestuur staat nu op afstand. De directie van Holland Solar houdt zich, samen met de medewerkers, bezig met de uitvoering, en het bestuur houdt toezicht op de directie. Dat is in deze fase een betere rolverdeling dan wanneer bestuurders zelf ook de uitvoering doen.’

Verstandig afbouwen
Een groot compliment kreeg Desmet voor zijn inzet voor het verstandig afbouwen van het salderen, de Nederlandse subsidieregeling voor particulieren met een PV-installatie. Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, mag het teveel aan stroom dat hij zelf niet verbruikt tegen vergoeding terugleveren aan het net. Vanaf 2023 daalt het percentage dat vergoed wordt stapsgewijs, tot het in 2031 volledig is afgeschaft

Gezonde business case
‘Die geleidelijke afbouw is heel belangrijk om de investering in zonnepanelen aantrekkelijk te houden’, zegt Molengraaf. ‘Je wil een gezonde business case voor particulieren en kleine bedrijven kunnen blijven maken en de markt niet in één keer stilleggen. Dit geleidelijke pad houdt gelijke tred met de verwachte prijsdaling van zonnepanelen, waardoor de terugverdientijd van de investering rond de zeven jaar blijft.’

Steeds serieuzer
Om dit te bereiken liep Desmet met andere vertegenwoordigers van de solar branche tussen 2014 en 2017 de deur plat in Den Haag. ‘De overheid wilde het salderen al per 2020 in één klap afschaffen maar omdat er 1 miljoen huishoudens gebruik van maakten is het afbouwpad uiteindelijk met tien jaar opgerekt’, vertelt Desmet. ‘De ministeries zijn solar steeds serieuzer gaan nemen. De regeling zoals we die nu hebben is een echte co-productie van de overheid en de branche.’

Volwassen geworden
Als hij terugblikt op de laatste acht jaar concludeert Desmet dat solar in Nederland in die periode in rap tempo volwassen is geworden. ‘Het is nu raar maar in 2014  zagen veel mensen de solar branche niet staan. Iedereen had er een mening over maar weinigen zagen aankomen in welk tempo solar mainstream zou worden. De markt is zo snel gegroeid dat de overheid en de politiek er echt door overvallen werden. Dat leverde een goede afbouwregeling op.’

Mooie klus
Erik Snijders, CEO van KiesZon, volgt Desmet op. ‘Er ligt een mooie klus voor hem. De activistische tijd zit erop: solar speelt een hoofdrol in de het Nederlandse klimaatbeleid en de branche zit aan tafel. Het is nu tijd om verder te professionaliseren. Als je groot wordt moet je als sector je verantwoordelijkheid nemen.’ Desmet blijft actief bij Holland Solar, in de werkgroep Flex & opslag.

Over Peter Desmet
Desmet begon in 2009 Solarclarity, groothandel in zonnepanelen en omvormers. In 2012 werd hij bestuurslid bij de Association for Affordable Solar Energy (AFASE). In 2014 was Desmet een van oprichters van de Stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland, die in 2017 opging in Holland Solar, waar hij tot eind 2020 bestuurslid voor PV Consumenten was.