Interview met Peter Desmet in de Volkskrant

In Nederland is er een revolutie op het gebied van zonne-energie gaande die zijn weerga niet kent. Een revolutie die gedreven wordt door de consument. Eind 2014 hadden al 250 duizend huishoudens zonnepanelen op hun dak. Met de ongeziene snelheid waarmee de panelen dit jaar de daken op vliegen, zou het mij niet verbazen als dit aantal nog voor het einde van dit jaar oploopt naar 500 duizend.

Het opmerkelijke is dat deze energietransitie van onderop plaatsvindt, buiten het veelbesproken Energieakkoord om. In het pakket aan maatregelen, dat allesomvattend had moeten zijn voor Nederland, komt zonne-energie bij particulieren nauwelijks voor. Er is wel ruimte voor windenergie en bijstook van bijvoorbeeld biomassa… Read less

in Nederlandse kolencentrales – beide onderwerp van hevige discussies.

Salderingsregeling

Op het gebied van zonne-energie voorziet het akkoord naast de SDE+-regeling (een subsidie voor bedrijven) in de zogenaamde postcoderoos. Beide dragen evenwel beperkt bij aan de groei van zonne-energie in Nederland.

De gedachte achter de postcoderoosregeling is bijzonder sympathiek. Het idee is dat burgerinitiatieven bijvoorbeeld op de lokale sporthal zonnepanelen plaatsen, zodat de omliggende huizen stroom kunnen afnemen met een korting op hun energiebelasting. In de weerbarstige administratieve praktijk blijkt echter dat er aan zo veel voorwaarden voldaan moet worden, dat dit moeilijk te realiseren is.

Wel haalbaar – want eenvoudig, begrijpelijk en snel te realiseren – is het om als kleinverbruiker zonnepanelen te plaatsen en een beroep te doen op de salderingsregeling (waarbij zelf opgewekte energie wordt afgetrokken van de door het energiebedrijf geleverde energie).

Ongezien tempo
Burgers die graag hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, plaatsen dan ook en masse panelen. Ze zien dat de investering zich terugverdient. Zowel woningbezitters als huurders kunnen met panelen nu eindelijk ook financieel de vruchten plukken van duurzame energie.

In Den Haag wordt ondertussen druk nagedacht over de toekomst van de regeling. Minister Kamp evalueert salderen in 2017 om mogelijk in 2020 te starten met afbouwen.

Dankzij de salderingsregeling rolt zonne-energie zich in Nederland in een ongezien tempo uit. Sneller dan op dit moment in welk ander Europees land dan ook. In gesprekken die ik als voorzitter van de stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland regelmatig met politici en beleidsmakers voer, wordt me vaak de vraag gesteld: ‘Kan Nederland met zonne-energie nog ergens uniek in zijn, ergens mee voorop lopen?’

Welnu, dat doen we al. Hoe graag politici dat ook zouden willen, niet met de postcoderoos, maar met de simpele en doeltreffende salderingsregeling. Net zoals in de Verenigde Staten (maar nergens anders in Europa) dé grote motor achter de omarming van duurzame energie door burgers.

Energiebelasting
Ik heb nog nooit iemand gehoord over de misgelopen energiebelasting door energiebesparing

Een veelgehoord argument in Den Haag om de salderingsregeling af te bouwen, is dat deze zorgt voor een derving van energiebelasting. Ik snap dat het vervelend is om belasting mis te lopen, maar het is toch eigenlijk logisch dat energie die je zelf opwekt, niet belast wordt? Je betaalt toch ook geen btw over de aardbeien uit je moestuin?

Bovendien was de energiebelasting over minder duurzame energievormen juist bedoeld om groene keuzes te stimuleren. Als dan een van die groene keuzes een grote vlucht neemt, lijkt het mij daarmee in lijn dat deze inkomstenstroom terugloopt.

En nog zoiets: ik heb nog nooit iemand gehoord over de misgelopen energiebelasting door energiebesparing. Verder wil ik graag opmerken dat er in de toekomst meer decentraal opgeslagen zal worden in accu’s – dan zal de overheid sowieso al minder energiebelasting binnenkrijgen.

Maatschappelijk draagvlak
Den Haag worstelt met het maatschappelijke draagvlak voor het Energieakkoord. Ondertussen zal op z’n laatst in 2016 10 procent van de Nederlandse meerpersoonshuishoudens zonnepanelen op het dak hebben liggen, dankzij de salderingsregeling.

Nederlandse kleinverbruikers halen het Energieakkoord aan alle kanten in – en de kosten zijn te overzien. Zonne-energie levert een steeds grotere bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Als land zijn we een wereldwijde voorloper. Huishoudens staan in de rij, een industrie bloeit en biedt werkgelegenheid. Hoeveel draagvlak wil je hebben?