Energy Management Experience Center (EMEC) Solarclarity geopend!


Juni 2017 – Energy Management Experience Center (EMEC) Solarclarity geopend: ‘Voor 2020 economisch einde fossiele energie’

Met een mini-conferentie en openingshandeling door Jan Vos (ex-Kamerlid PvdA) en Liesbeth van Tongeren (Kamerlid GroenLinks) heeft Solarclarity zijn Energy Management Experience Center (EMEC) in gebruik genomen.

De circa 150 aanwezigen kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld tijdens de mini-conferentie waarin Solarclarity de aanwezigen meenam naar de zonne-energiesector 2.0. Of zoals Jillis Raadschelders, voorzitter van Energy Storage NL en werkzaam bij DNV GL, het verwoordde: ‘In 2050 gaat het om meer dan het opwekken van elektriciteit en daar moeten we nu al rekening mee houden. Het gaat ook om gas, warmte en de infrastructuur. Het elektriciteits- en gasnetwerk is het grootste systeem dat de mens ooit gebouwd heeft. Dat gooi je niet van vandaag op morgen weg vanwege de opkomst van hernieuwbare energie, maar moet je slim benutten door bijvoorbeeld het opslaan van duurzame energie. Energieopslag gaat heel belangrijk zijn en het is met name de flexibiliteit die we nodig hebben om te kunnen reageren op alle hernieuwbare energiebronnen en de verschillende eindgebruikers.’

Raadschelders ziet gezien zijn achtergrond logischerwijs veel potentie voor de opslag van duurzame energie. Net als Robert van der Hidde van EXE Energy dat technologie heeft geleverd om in Solarclarity’s EMEC apparaten flexibel om te laten gaan met energie. De 330 zonnepanelen op het dak van het Solarclarity-gebouw slaan hiertoe de opgewekte zonnestroom op in 3 batterijen van LG Chem met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 60 kilowattuur. ‘In het EMEC zijn de eerste componenten van het energiesysteem van het jaar 2050 gekoppeld: zonnepanelen, batterijen, het pand en het netwerk’, aldus Van der Hidde. ‘Via ons online platform Enwire is Solarclarity nu al in staat te handelen in de lokaal opgewekte energie. Met een van onze andere tools, R.E.X., kan bovendien de opwek en het verbruik beter op elkaar afgestemd worden. Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat ook in Nederland al diverse bedrijven aanwezig zijn die meer geld uitgeven aan piekbelastingen van het energienet dan aan het daadwerkelijke stroomverbruik. Energiemanagement opent nieuwe businessmodellen om in dat soort situaties verandering te brengen.’​

Aansluitend Raadschelders en Van der Hidde gaf Solarclarity-directeur Peter Desmet zijn visie op de veranderende rol van de zonnestroomsector. De belangrijkste conclusie volgens hem? ‘Dankzij de opmars van hernieuwbare energie – en zonnestroom in het bijzonder – zien wij vóór 2020 het economische einde van fossiele energie. Energiemanagement is daarbij hét sluitstuk van de puzzel die de zon nodig heeft om de grootste energiebron te worden. Dat is voor ons reden om met het EMEC systemen te gaan testen, ontwikkelen en toepassen om zo de onmisbare schakel tussen productie en verbruik van elektriciteit te vormen.’

Solarclarity’s EMEC is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur (noot: alleen op afspraak te bezoeken). De ruimte is geschikt voor groepen tot 75 personen.